Energie Fotovoltaică

Avalanșa scumpirilor se declanşează în 2013 cu min. 10% pentru energie electrică, combustibili gazoşi, combustibili…
An de an facturile de energie electrică, termică si cele pentru carburanţi inregistrează creșteri importante afectînd bugetele familiale, dar si afacerile in cadrul cărora energia se regasește ca subcomponent important.
Soluția este investiția in energii regenerabile. Cea mai abordabilă energie este cea solară
( fotovoltaică) , importanța atat din punct de vedere tehnic, dar si economic. Anul 2013 ne gasește pregatiți ca sa investim in siguranță in energia fotovoltaică.

Prețurile pentru componentele instalațiilor au inregistrat o continuă scadere, rezultatul fiind deosebit de bun. Amortizarea totală a instalației se face in aproximativ 3 ani. Sunt deja utilizatori de sisteme fotovoltaice la noi in tară, ce sunt foarte multumiți de rezultatele acestora. Suntem o soluție viabilă pentru a depăși această situație dificilă generală.Prin intermediul nostru, puteți sa uitați de presiunea facturilor de energie. Impreună cu compartimentul de proiectare puteți cumpara instalația dorită pentru utilizatorul “corporate” si “residențial”. Aceasta este invitația noastra pentru a investi in energie fotovoltaică.

Societatea noastră, consultant in energie si fonduri europene, va prezintă succint o oportunitate de investitie in energie regenerabilă fotovoltaică:

1. a Legislație europeană

In 2008, Comisia Europeană a propus un pachet legislativ proiectat sa contureze politica Uniunii Europene privind modificările climatice. Pachetul cunoscut ca Directiva Energiei Regenerabile a devenit parte din legislatia europeană pe 6 Aprilie 2009, dupa aprobarea sa de catre Consiliul Statelor Membre, acesta avand obligația sa implementeze Directiva pana la 5 Decembrie 2010. O parte din pachet este asa numitul obiectiv 20/20/20, care stabilește ca, pana in 2020, 20% din energia consumată in UE sa fie din surse regenerabile.

1. b Legislatie natională

In Romania, armonizarea cu politica europeană in domeniul promovarii producerii energiei din surse regenerabile s-a materializat in Legea 139/2010, adoptată in data de 07.07.2010 de Camera Deputaților si publicată in Monitorul Oficial nr. 474 din 09.07.2010.

Pana la data de 30 Aprilie 2011, din surse oficiale ANRE, se estimează ca va fi obținut si avizul Comisiei Europene. Directiva europeană de reglementare in domeniu, prevede ca pană in anul 2020, să se atingă un nivel de 20% pentru ponderea energiei nepoluante in consumul total de electricitate la nivel comunitar. Romania și-a luat insă angajamentul de a realiza un procent de 24%.

Legea 139/2010, la art. 5, lit. e), reglementează numarul certificatelor verzi care pot fi obtinute de catre producatorii pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie si livrată furnizorilor si/sau consumatorilor finali, in cazul energiei electrice produsă din sursă solara, obținându-se 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat si inca 2 certificate verzi dupa 1 ianuarie 2017.

2     Tranzactionarea certificatelor verzi de energie electrică din surse regenerabile, se realizează pe piața centralizată a certificatelor verzi, precum si pe piața contractelor bilaterale a certificatelor verzi. Acestea pot fi tranzacționate la un preț cuprins intre 27 si 55 Euro fiecare. Cardul de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața certificatelor verzi este asigurat de Operatorul Pieței de Energie Electrică Opcom, ca operator al pieței de energie electrică, conform reglementarilor ANRE. In cursul anului 2010, Operatorul Pietei de Energie din Romania, a tranzacționat un numar de 141 000 de certificate verzi la prețul de 55 E.

3. Preț Mwh

Proprietarul rețelei electrice platește 132 lei/Mwh (aprox. 31 E/Mwh) producatorului de energie electrică prin tehnologie fotovoltaică. Așadar, din producerea a 1 Mwh se pot obține 6*55 + 31 = 361E, nivel comparabil cu cel din Statele Unite sau țari europene ca Germania, Spania sau Italia, unde prin introducerea unui sistem care stimulează producerea de energie din surse regenerabile, puterile instalate au crescut cu peste 60% in fiecare an, dupa 2006.

4. Analiza de oportunitate

Noua legislație adoptată pune in valoare infrastructura existentă (terenuri, linii electrice de transport), poziționarea geografica favorabilă a Romaniei privind intensitatea radiației solare, precum si fortă de munca specializată. Partea de sud a județului Buzău, face parte din Campia Romană, zona cu cel mai favorabil nivel de radiație solară din țara (> 1450 Kwh/m2/an). Investiția totală in echipamente pentru realizarea la cheie a unei centrale de 1 Mw, este posibilă la momentul actual cu un cost maxim cuprins intre 2 000 000-2 500 000E, făra TVA, în functie de alegerea furnizorului.

Furnizorii ar putea fi firme din: Elveția - Phonosolar, Statele Unite - Sun Power Corporation, sau Germania - Q Cell AG, care oferă cele mai performante tehnologii (realizarea in mod real, minim 1 250 Mwh/an pentru 1 Mw instalat, cu o garanție pentru perioada de functionare de 25 de ani in parametrii specificațiilor tehnice. Am indicat cațiva furnizori de echipamente din Europa si Statele Unite, insă am dori informații și despre producatori semnificativi care acționează in țara dumneavoastră.

Operarea investiției: avem capacitatea de a asigura management de specialitate pe parcursul implementarii proiectului, cat si ulterior după conectare si darea in functiune, inclusiv in privința monitorizarii producției de energie si mentenanța.
Amortizarea investiției: aproximativ 5 ani.

Toate aceste calcule se referă la o centrală fotovoltaică de 1 Mw, care furnizează energia electrică direct in rețea, cu panouri fotovoltaice in poziție fixă.
Există, fată de soluția prezentată mai sus, două variante de optimizare a costurilor si pe această cale, de creștere a randamentului investiției, după cum urmează:

1. Adoptarea soluției tehnice de realizare a centralei fotovoltaice cu panouri mobile (traker), care duce la majorarea costurilor investiției cu aprox. 12%, dar si a randamentului de functionare garantat de furnizorii de echipamente cu minim 30%, ceea ce ar duce la amortizarea investiției intr-o perioadă de aproximativ 4 ani.

2. Pentru capacități mai mari de 1 Mw, poate fi obținut un preț al echipamentelor mai redus cu 3-5%, in funcție de puterea totală instalată. In această situație, costurile de operare rămân constante, iar cele de concesionare/ inchiriere/ cumpărare a terenului sunt reduse raportată la valoarea investiției.

Menționăm ca suntem în curs de realizare a 3 astfel de investiții, in 3 comune din jurul orasului Buzău, cu investitori privați (fară componența nerambursabilă din Fonduri Europene).

ENERGIE ELECTRICĂ EFICIENTĂ PENTRU CORPORATE

De ce sa investim in energie electrică fotovoltaică?

Pentru că este nepoluantă si creăm o premisă a unei planete curate pentru viitor, pentru a ne asigura un viitor cu riscuri minimale prin deținerea proprie a unei centrale fotovoltaice. Prognozele prețului energiei nu sunt de loc imbucurătoare, analizele realiste pe termen scurt reliefează ca prețul energiei (fosil si electric) vor inregistra o creștere de 50% in urmatorii ani. Si din păcate aceste perspective ingrijorătoare nu se vor incheia după perioada mentionată.

Cadrul legal eficientă economică

Incepând cu sfarsitul anului 2011, in Romania s-a definitivat cadrul legal care reglementează sistemul de promovare a energiei regenerabile, in speță si a energiei fotovoltaice. Sistemul financiar se bazează prin acordarea unui numar de certificate verzi pentru unitatea de energie produsă. Certificatele verzi acordate producatorului acreditat de energie fotovoltaică se pot tranzactiona pe piața liberă OPCOM, obținându-se certe avantaje materiale. In cazul energiei electrice produsa din sursa solara, s-au obtinut 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat si se vor mai obtine inca 2 certificate verzi dupa 1 ianuarie 2017, pentru o cantitate de energie produsa de 1 Mwh. Pe de altă parte energia electrică obținută din generatorul fotovoltaic se poate vinde operatorului de distribuție energie electrică, sau consuma in interesul propriu. In functie de raportul consum/vanzare a energiei produse se poate realiza pentru 1 MWH de energie o valoare intre 362-424 euro, ce amortizează instalația realizată intr-un termen de 4-5 ani, funcție de pretul/calitatea componentelor folosite.

Avantaje corporate

Securizează afacerea, sunt foarte multe afaceri in care produsul final inglobează energie electrică, escaladarea pretului acestui ingredient, poate conduce intr-un termen scurt la inchiderea afacerii. In general, clădirile sau aplicațiile corporate dețin deja o infrastructură adecvată (suprafețe generoase de instalare si branșamente) realizarii instalațiilor fotovoltaice, deci cheltuieli reduse. Un lucru insă extrem de interesant in eficiența financiară a RIR este faptul ca in general, aplicațiile corporate utilizează in intregime energia produsă, in acest context cumulul financiar obținut pe unitatea de energie produsă este maxim, reducând drastic perioada de amortizare. Instalațiile PV corporate se pot monta atat pe acoperișurile structurilor existente, dar si la sol alternativa car-park modulara care da funcționalitate dublă spațiilor destinate parcării.

Back-up systems

Importanța activitații corporate impune de cele mai multe ori o sursă de energie care să nu se intrerupă sau care să livreze o energie electrică neconformă. Această necesitate a companiei fiind de stringenta necesitate pentru: comunicații, sisteme de supraveghere și securitate, instalații de control si sisteme IT, săli de intervenții medicale sau chirurgicale... Oferim surse de back-up (cu puteri și stocare de energie diversă) atât pentru sistemele in grid dar si cât pentru cele island cu comutare instantanee.

OFERTĂ

PRODINVEST GRUP 99 oferă prin departamentul specializat: servicii de proiectare specializată (consultantă generală, SF, PT, DDE, documentații pentru obținere avize si acreditari, urmarirea execuției, furnizare componente, servicii profesionale de montaj si PIF, proiecte la cheie, turn-key projets).

Dacă vă interesează să investiți in energie fotovoltaică va rugăm sa ne contactați in cel mai scurt timp ca sa aflați soluția tehnică și economică pentru dumneavoastră.

Vă stau la dispoziție cu orice informație care ar putea determina interesul dumneavoastră preliminar in realizarea unor investiții în centrale fotovoltaice in Romania, în special in zona Buzăului.

   Cu deosebită considerație,
Ing. Mihaela Dumitrescu

tel: +40238 720 660
fax: +40374 097 017
mobil: +40744 660 450

TOP