Cum va sprijinim?

Cum va sprijinim?

S.C. PRODINVEST GRUP 99 S.R.L. va oferă sprijin la elaborarea proiectelor de investiţii, care vor putea fi finanţate prin: Programe de Finanţari Nerambursabile ale Uniunii Europene, Finanţari Rambursabile gestionate de instituţiile financiare din Romania, alte Finanţari Nerambursabile si Rambursabile.

Sprijinul constă în:

 • Evaluarea economico- financiară, managerială- administrativă, a propunerilor investiţionale
 • Studii de oportunitate
 • Identificarea surselor de finanţare, analiza alternativelor de investiţii
 • Analiza eligibilitaţii organizaţiei prin prisma unui program de finanţare
 • Realizarea documentaţiei necesare obtinerii finanţarii
 • Scrierea cererii de finanţare
 • Studii de fezabilitate
 • Plan de afaceri
 • Analize SWOT
 • Strategii de marketing
 • Analize cost-beneficiu
 • Susţinerea dosarului de finanţare
 • Asistenţa pentru obţinerea surselor proprii de cofinanţare a proiectului
 • Pregătirea, verificarea dosarelor de achiziţie si a dosarelor de plaţi
 • Intocmirea dosarelor de licitaţie, organizarea procedurilor de contractare a lucrărilor, consultanţa pentru derularea procedurilor de achiziţie si pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarul proiectului,
 • Asistenţa pe durata intregului proces de finanţare si implementare a proiectului.
 • In plus asiguram consultanţa.
TOP