Portofoliu

imageProiectare faza Studiu de fezabilitate conform OUG 907/2016 cu ACB pentru doua parcuri fotovoltaice cu putere maximala de 70KW, in comuna Movilita,  judetul Vrancea

Primaria Movilita

imageStrategie de Dezvoltare Locala 2021-2027  a Comunei Valcelele,  judetul Buzau

Primaria Valcelele

imageCNI

PROIECT:,, CONSTRUIRE  SI  DOTARE CENTRU CULTURAL IN COMUNA MADARAS, JUDETUL HARGHITA”

Primaria Madaras

imagePNDR - AFIR-  M 6/6B

PROIECT :,, Amenajare teren sport, sat Zavoiu, Comuna Mogosani , Judetul Dambovita”

Primaria Mogosani

imagePNDL

PROIECT:,,REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA CLADIRII LA PRIMARIA MADARAS”

Primaria Madaras

imagePNDL

PROIECT: ,, Extindere alimentare cu apa potabila in comuna Madaras, judetul Harghita”

Primaria Madaras

imagePNDL

PROIECT:,, Reabilitare si modernizarea strazilor comunale in comuna Madaras, judetul Harghita”

Primaria Madaras

imagePNDL

PROIECT:,, Modernizare Iluminat Public pe o lungime totala 3045 m” in comuna Madaras, jud. Harghita

Primaria Madaras

imagePOIM, Axa Prioritară 6 : Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon;  Obiectivul specific 6.1- Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție.

PROIECT: ,,PRODUCERE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE IN COMUNA MADARAS, JUDETUL HARGHITA”, SC CLEVERLINE  BUSINESS SRL

 

 

imagePNDL

PROIECT:,, Modernizare iluminat public in Comuna Madaras, Judetul Harghita”

PROCONSELECTRIC SRL

imagePNDR-  sM 7.6

PROIECT:,, MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT MOGOSANI, COMUNA  MOGOSANI”

Primaria Mogosani

imagePNDR – prin FEADR – M 322

PROIECT ,,PROIECT  INTEGRAT: INFIINTARE RETEA ALIMENTARE CU APA IN COMUNELE MUSATESTI SI BRADULET, JUD. ARGES. INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNELE MUSATESTI SI BRADULET, JUD. ARGES. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC270B, DC265 SI DOUA PODURI IN COMUNELE MUSATESTI SI BRADULET, JUD. ARGES. CONSTRUCTIE GRADINITA COPII CU PROGRAM REDUS, SAT GALESCU, COMUNA BRADULET, JUD. ARGES. REABILITARE CAMIN CULTURAL MUSATESTI, COMUNA MUSATESTI, JUD. ARGES.”

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MUSATESTI-BRADULET

 

imagePNDR - sM 4.3

PROIECT:,, REABILITARE  DRUM FORESTIER MADARAS MARE, SECTIUNEA II- MADARAS-ZETEA, JUDETUL HARGHITA”

Primaria Madaras

imagePNDR prin FEADR – M 125

PROIECT: ,,Modernizare drum de exploatare Agricola din DJ1071- dealul Butestilor, comuna Mogos, judetul Alba”

Primaria Mogos

imagePNDR prin FEADR -  M/sM 6.1

PROIECT:,, Instalarea tanarului Fermier Nedelcu Mihaela”

PFA Nedelcu V Mihaela  ( ROM-LEADER COMPANY LTD SRL)

imagePNDR

PROIECT:,, Modernizare strazi prin solutii alternative in comuna Stoicanesti, judetul Olt”

SC AVC TOP CONSULTING SRL – UAT Comuna Stoicanesti

imagePNDL

PROIECT:,, Lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere in comuna Murgesti, judetul Buzau”

Primaria Murgesti

imagePNDR, Axa III – M 313

PROIECT:“CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA “DRUMUL VINULUI” P+1E+M”

Iordachescu Alina Daniela

imagePNDR, M 125

PROIECT:“ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII  DRUMURILOR  DE  EXPLOATARE  AGRICOLĂ IN COMUNA VOŞLĂBENI, JUD. HARGHITA”

Comuna VOSLABENI, judetul Harghita

imagePNDR, M 125

PROIECT:“REABILITARE ŞI MODERNIZARE  DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE, COMUNA MĂDĂRAŞ”

Comuna Madaras, judetul Harghita

imagePOR, Axa Prioritara III, Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

PROIECT:„Reabilitare scoala cu clasele I-VIII, sat Vilcelele, comuna Vilcelele, judetul Buzau”

COMUNA VILCELELE

 

imagePNDR, Axa III-M 322

PROIECT:„Modernizare drum de interes local Ulita Mangica, comuna Mogosani, judetul Dambovita”

Comuna Mogosani

imagePNDR, Axa III – M 313

PROIECT:“Construire pensiune agroturistica “Istrita”

TARCHILA MARIOARA

imagePOR, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

PROIECT:”Cresterea competitivitatii si productivitatii la SC DESIGN PRODUCT SRL”

SC DESIGN PRODUCT SRL

 

 

imagePOR- Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local, domeniul de intervenție 4.3. Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor

PROIECT: „Dotare Centru de Psihiatrie SC PSIHOMEDICA SRL”

SC PSIHOMEDICA SRL

imageProgramul Operational pentru Pescuit, Masura 2.6. „Investitii in procesare si marketing”

PROIECT: „Investitii in procesare si marketing”

SC CONGELATE PESVINA IMPEX SRL

imageUNCTAD / EMPRETEC Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

SC BOURMET PAN IMPEX SRL-D

imageUNCTAD / EMPRETEC Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

SC MONDISSIMO DESIGNS SRL-D

imagePNDR , M 141

PROIECT  :“Sprijinrea fermelor agricole de semi-subzistenta”

SC ROMAIR CONSULTING SRL

imagePPNDR, Axa I - M 112

PROIECT:„Instalarea tanarului fermier PF Albu Gica”

Albu Gica

imagePNDR, Axa IM 112

PROIECT: „Instalarea tanarului fermier PF Oancea Alexandru”

Oancea Alexandru

imageAFM - Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, finantat conform Contract nr. 611N/02.04.2012

PROIECT:“Extinderea retelei de distributie apa in Satul Nou, comuna Padina, judetul Buzau”

Primaria Padina

 

 

imagePNDR, Axa IM 112

PROIECT:„Instalarea tanarului fermier PF Cojocaru Ancuta”

Cojocaru Ancuta

imagePNDR, Axa IM112

PROIECT:„Instalarea tanarului fermier PF Iordache Irina”

Iordache Irina

imagePNDR, Axa IIIM 313

PROIECT:“Construire pensiune agroturistica P+M in sat Casoca, com. Siriu, jud. Buzau”

Bratucu Doina

imagePNDR – Axa I - M 111

PROIECT:„Revitalizarea sistemului socio-economic si de mediu din teritoriu GAL VALEA BUZAULUI”

ASOCIATIA „ALATURI DE TINE” – BRAILA

imagePNDR – Axa I - M 111

PROIECT:„Dezvoltarea resursei umane si a patrimoniului rural in comunitatile din teritoriul acoperit de G.A.L. Drumul Vinului”

SC PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SRL

imagePNDR, Axa III- M 322

PROIECT:Modernizare drumuri de interes local, infiintare si dotare centru de asistenta dupa program tip after school, achizitie costume populare si dotare camin cultural”,

Comuna Catina, jud Buzau

imagePNDR, Axa III -  M 322

PROIECT:Construire gradinita 2 sali grupa program normal sat Vintileanca, comuna Sahateni, judetul Buzau”,

Comuna Sahateni (depus la G.A.L. DRUMUL VINULUI)

imagePNDR, M 04 - sM 4.3A

PROIECT:“Modernizare drumuri de exploatare in comuna Mogosani, judetul Dambovita”

COMUNA MOGOSANI, judetul Dambovita

imagePOR, Axa Prioritara 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii,  Prioritatea de investitii 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitara exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatare de afaceri”- 2.1A Microintreprinderi

SC MOBILCONF ADRIANA SRL

 

 

imagePNDR, M 07 - sM 7.2

PROIECT:“Alimentare cu apa si canalizare in ADI MUSATESTI-BRADULET”

ADI MUSATESTI-BRADULET, judetul Arges

imagePNDR, M 07 - sM 7.6

PROIECT:“Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”

Comuna PIETROSANI, jud. Arges

imagePNDR, M 07 - sM 7.6
PROIECT:“Modernizare camin cultural, sat Zavoiu, comuna Mogosani, judetul Dambovita”

Comuna MOGOSANI, jud. Dambovita

TOP